Підготовка до ЗНО

Програма ЗНО з англійської мови на 2017 рік – переглянути

Лексичний мінімум для ЗНО (2017 рік)переглянути

Посібник для підготовки до ДПА (2016 року) – В1

Розроблено сайт для підготовки учнів до ДПА з англійської мови у 2016 році

Рекомендації

Складання зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови нелегка справа і для учнів, і для вчителів іноземних мов. Переглядаючи тести, складається враження, що вони складалися лише для тих, хто старанно вивчав англійську мову впродовж всього періоду навчання в школі і має достатні знання по предмету.  Тому і виникає безліч запитань щодо підготовки випускників навчальних закладів до тестових завдань. Зрозуміло, що випускників звичайної школи не можна порівняти з випускниками гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл (навіть з випускниками тих шкіл, де іноземна мова є профільним предметом), де вчителі мають багатогодинне тижневе навантаження у порівнянні з 2 – 3 годинами на тиждень у звичайній школі.

Очевидно і те, що існує протиріччя між вимогами до рівня мовної освіти випускника школи і вимогами зовнішнього незалежного оцінювання. Недостатня практика виконання тестових завдань такого рівня і використання тестових технологій, передбачених чинними навчальними програмами у середніх навчальних закладах, яку можна пояснити відсутністю повної інформації, якісних матеріалів, нестачею коштів на придбання зошитів і т.д.

Але ми намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти у підготовці наших учнів до складання тестових завдань і треба сказати, що вони це роблять досить вдало.

Аналізуючи на засідання творчої майстерні результати та матеріали ЗНО, враження дітей, які складали ЗНО  ми дійшли висновку про доцільність того, щоб вчителі продовжували приділяти більшу увагу:

 • формуванню мовних умінь;
 • вдосконаленню навичок вживання лексико-граматичного матеріалу;
 • тренуванню у написанні письмових висловлювань;
 • ознайомленню учнів з різноманітними текстами, матеріалами мережі Інтернет;
 • виконанню певного алгоритму при роботі з текстом.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Зміст роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (англійська мова.

Результат виконання завдань № 1-16 частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)», №17-32 частини «Читання», №39-43 та №49-53 частини «Використання мови» та № 59 частини «Письмо» буде зараховуватися як державна підсумкова атестація з англійської мови (за вибором випускника) для учнів, які вивчали предмет на рівні стандарту або академічному рівні.

Результат виконання завдань всього тесту буде зараховуватися як державна підсумкова атестація з англійської мови (за вибором випускника) для учнів, які вивчали предмет на профільному рівні, а також буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів України.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ЗНО з англійської мови, правильно виконавши всі завдання № 1-16, № 17-32, № 39-43, №49-53 та № 59, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація для учнів, які вивчали англійську мову на рівні стандарт або академічному рівні, дорівнює 56 тестовим балам.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту – 72 тестові бали.

Загальна кількість завдань роботи – 59.

На виконання роботи відведено 150 хвилин.

Сертифікаційна робота складається з трьох частин:

 • Аудіювання.
 • Читання.
 • Використання мови.
 • Письмо.

Схеми оцінювання завдань сертифікаційної робити з англійської мови:

 1. Завдання на встановлення відповідності оцінюється __________в або бал: бал за правильно встановлену відповідність; балів, якщо правильної відповідності не встановлено, або відповіді не надано.
 2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в або бал: бал, якщо вказано правильну відповідь; балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
 3. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в або бал: бал, якщо вказано правильну відповідь; балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
 4. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від до 14 балів за критеріями:

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з англійської мови – 72.

Для того, щоб підготувати учнів до ЗНО, треба навчити їх ефективно працювати з текстами, адже це є запорукою успіху.

Завдання на встановлення відповідності

У завданнях учасникам буде запропоновано підібрати заголовки до текстів/частин текстів із поданих варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.

Тест містить 11 завдань цієї форми (від №1 до №5 та від №11 до №16).

Методика роботи з тестовими завданнями

 1. Уважно почитайте інструкцію до тексту, адже вона може розповісти пре тип тексту (напри­клад, інтерв’ю, газетна стаття тощо) та мету, з якою ви читаєте текст (наприклад, підібрати речення до висловів з інтерв’ю).
 2. Швидко прочитайте текст із метою отримання основної інформації. Це допоможе дізнатися, про що йде мова, і дасть уявлення про органі­зацію тексту.
 3. Підкресліть ключові слова в запитальних ре­ченнях, потім помітьте ті абзаци, що містять таку саму інформацію. Зазвичай інформацію в запитаннях викладено дещо інакше, ніж у тексті.
 4. Уважно прочитайте ті частини тексту, де може міститися відповідь. Не втрачайте часу, пере­читуючи весь текст спочатку.

Task 1

Read the texts below. Match choices (A-H) to (1-5). There are three choices you do not need to use. Write your answers on the separate answer sheet.

Top Five Study Tips

1._________________

Make sure you have all the materials you need at hand before you start studying. Getting up to look for a pencil sharpener or ruler will break your concentration and waste your time.

2._________________

Think about what it will mean for you if you do well in your studies. How will it make you feel? If you keep the end result in mind it will help you succeed in studying. You might like to find an image or something that represents success for you and put it somewhere you can see it while you’re studying.

3._________________

Use a calendar or a list of dates or a wall planner to keep track of exam dates and assignment due dates. Space out your study time each week for the whole term/semester – don’t try to cram it all in the night before!
Do the hardest work when you’re feeling your best. Save the easy stuff for when you’re tired.

Set yourself a time limit for each task and follow it.

4._________________

You study better when you’re feeling good. So make sure you eat well and get enough sleep. Exercise is great but don’t overdo it.
It’s also a good idea to schedule regular breaks when you’re studying and keep hydrated. If you follow these steps you will study better.

5._________________

Taking detailed notes in class or at home will save you a lot of time later. Re-writing and adding to your notes is a great way to revise what you’ve learned.

A Organize your working space

B Take care of yourself

C Plan your time

D Clear your mind

E Get motivated

F Get creative

G Socialize and relax

H Write down and review

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

   До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді,    з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

До тесту включено 5 завдань з вибором однієї правильної відповіді (від №6 до №10).

Методика роботи з тестовими завданнями

 1. Прочитайте текст швидко з метою отримання загального уявлення про нього.
 2. Прочитайте запитання, але не варіанти відпо­відей.
 3. Знайдіть у тексті абзаци, де є інформація, що міститься в запитаннях.
 4. Підкресліть ключові слова в тексті, які під­тверджують відповіді. Шукайте синоніми ключових слів із запитань у тексті.
 5. Методом підбору знайдіть відповідь. Доведіть, що всі інші варіанти не можуть бути правиль­ними. Правильні відповіді — зазвичай просто перефразовані ідеї з тексту.

 Task 2

Read the text below. For questions (6-10) choose the correct answer (A, B, C or D). Write your answers on the separate answer sheet.

A Different Way to Wake Up

By Catherine Clarke Fox

Matty Sallin’s alarm clock wakes you up with the aroma of sizzling bacon.

When Matty Sallin, 34, was working on a degree in art and technology at New York University, he got an interesting assignment in electronics class: Create something for 5 the household. He decided to create an alarm clock.

“Everybody has to deal with these every day, and they are extremely unpleasant!” he says. He asked different people what they’d like to wake up to instead of a clanging, noisy alarm. A lot of them said, “The smell of bacon.”

So Sallin and two classmates invented a new kind of alarm clock: a wooden box with a pig face and a digital clock that uses the smell of cooking bacon rather than sound to wake someone up. He explains, “There’s no danger of burning, because I built it carefully. It uses halogen light bulbs instead of a flame for cooking and turns off  automatically after ten minutes.” Just a few easy steps are required to set the “alarm”.

“What you do is put a couple of frozen strips in the night before,” says Sallin. Bacon is cured, or preserved, so there is no danger of it spoiling overnight.

“If you set the alarm for 8:00, it will turn on at 7:50 and slow cook for ten minutes under the halogen bulbs”, he says. Then the bulbs turn off and a fan blows the scent out through the nostrils of the pig.

“So instead of an alarm or a beep or a radio, you smell yourself awake”, says Sallin. “Then you can open the door on the side and pull the bacon out and eat it.”

When Sallin was a kid, he spent a lot of time making drawings of inventions. “I wanted to make an elevator in my back yard and a special tree house,” he says. “But I never really thought I’d be called an inventor!”

Sallin got an A in the class and went on to other things – but people continue to hear about his invention and email him every day asking where they can buy his alarm clock.

These days he designs computer software, but if he decides to produce and sell his aroma alarm, maybe he can develop some other models. Any votes for cinnamon buns?

 1. Which of the following is TRUE about Matty Sallin?

A He taught at New York University.

B He liked fried bacon for breakfast.

C He got the idea of his alarm clock from others.

D He got up at 8 in the morning when a student.

 1. What does the word “they” in line 7 stand for?

A household chores

B assignments

C alarm clocks

D classes

8 Which is NOT mentioned in the text about the new alarm clock?

A It’s safe to use.

B It’s popular with people.

C It’s a result of team work.

D It’s available in several models.

9 What is Matty working on now?

A computer programs

B a backyard elevator

C a cinnamon alarm

D halogen bulbs

10 Which of the following does the author mention in the text?

A Matty was given the task to make an alarm clock.

B Matty was successful in selling his aroma alarm.

C Matty’s alarm gives three beeping sounds.

D Matty’s alarm clock fulfils two functions.

 Завдання на заповнення пропусків у тексті

У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із поданих варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник тестування обрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.

Тест містить 26 завдань цієї форми (від №17 до №42).

        Методика роботи з тестовими завданнями

 1. Спочатку прочитайте текст, не звертаючи ува­гу на пропуски. Це надасть уявлення про зміст тексту та його структуру.
 2. Підкресліть слова, що стосуються людей або місць.

З. Зверніть увагу на хронологію подій.

 1. Зверніть увагу на прийменники, що допомо­жуть вам зрозуміти проблему.
 2. Зверніть увагу на граматику в тих реченнях, що йдуть до та після пропуску.
 3. Прочитайте запропоновані речення та зна­йдіть у тексті абзаци з тими самими темами, що й у реченнях.
 4. Поєднайте пропуски із запропонованими сло­вами, пов’язуючи їх між собою граматично, лексично та з допомогою прийменників.
 5. Прочитайте всю статтю, щоби пересвідчитись, що вона має сенс.

Task 6

Read the texts below. For questions (33-42) choose the correct answer (A, B, C or D). Write your answers on the separate answer sheet.

Japan under Snow

Why do so few of us think of (33)___________ Japan in winter? On the north island of Hokkaido, snow is as (34)_____________ as in Finnish Lapland, but it’s not as cold. And the resorts are (35)________________ managed and the facilities are first-class. At Rusutsu there are 18 miles of groomed trails, catering to all abilities, through well-spaced birch and bamboo forests. Niseko is even (36)___________, with 30 miles of trails and plenty of off-piste too. After a hard day in this “Oriental (37)__________ wonderland” you can visit a traditional onsen for a shiatsu massage and a dip in the steam bath, guaranteeing a good night’s sleep.

33 visit visited visits visiting
34 guaranty guaranteed guarantee guaranteeing
35 beauty beautifully beautify beautiful
36 bigger biggest big the biggest
37 winters winters’ winter winter’s

Завдання з розгорнутою відповіддю

Завдання передбачає створення абітурієнтом на бланку відповідей Б власного висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації

 Writing

 1. You have received a letter from your pen-friend in which he/she complains that his/ her parents want him/her to read classical authors, while he/she is fond of fantasy. Write a letter to your pen-friend in which you tell him/her
 • whether your parents influence your choice of books to read
 • what is your favorite literary genre and why
 • where you usually get books you’d like to read

Write a letter of at least 100 words. Do not use any personal information (e. g., names dates, addresses, etc.). Start your letter in an appropriate way.

Ми пропонуємо практичні матеріали, які допоможуть якісно підготуватися і швидко повторити перед складанням тесту лексико-граматичний матеріал, який найбільш часто використовується у тестових завданнях.

Regular verbs

1 accept приймати 47 compete конкурувати
2 adopt приймати 48 conclude дійти висновку
3 acquire набувати 49 confer радитися
4 attend відвідувати 50 earn заробляти
5 attract привертати 51 employ приймати на роботу
6 accompany супроводжувати 52 encourage заохочувати
7 admit допускати 53 enrich збагачувати
8 appeal закликати 54 exist існувати
9 appreciate цінувати 55 follow стежити
10 argue сперечатися 56 fasten кріпити
11 ascend сходити 57 guess здогадуватися
12 construct будувати 58 gain отримувати
13 contradict суперечити 59 haunt переслідувати
14 develop розвивати 60 laugh сміятися
15 decide приймати рішення 61 link зчіплювати
16 design дизайн, призначати 62 locate виявляти
17 donate жертвувати 63 miss втратити
18 deal мати справу 64 mention згадувати
19 define визначати 65 maintain підтримувати
20 describe описувати 66 marry одружуватися
21 determine визначати 67 merit заслуговувати
22 happen траплятися 68 narrate оповідати
23 harm шкодити 69 navigate управляти
24 involve включати 70 occupy займати
25 imagine уявляти 71 release звільнити
26 indicate вказувати 72 reveal показувати
27 introduce вводити 73 rush поспішати
28 include включати 74 stick дотримувати
29 join приєднатися 75 serve служити
1 ascend сходити 24 bribe підкуп
2 bluff блеф 25 caffeine кофеїн
3 creep повзати 26 centenary сторіччя
4 cuddly приємний 27 chariot-race гонка на колісниці
5 culprint злочинець 28 chunk шматок
6 donate жертвувати 29 cling чіплятися
7 deceptively оманливо 30 confer радитися
8 decipher розшифровувати 31 franchise превілей
9 dormitory гуртожиток 32 fussy метушливий
10 haunt переслідувати 33 loft величність
11 hence отже 34 lounge кімната відпочинку
12 itch свербіж 35 might міць
13 incingruous безглуздий 36 obsessive нав”язливий
14 opt вибирати 37 retiree пенсіонер
15 pat поплескування 38 scratch подряпати
16 pile купа 39 shatter розбитися
17 swift швидко 40 siblings брати і сестри
18 succession правонаступництво 41 sip ковток
19 thumb великий палець руки 42 slack повільний
20 bizarre химерний 43 strife боротьба
21 blimey ось тобі й на  
22 blurt ляпнути
23      breadtb ширина

Лексика, яка не передбачена шкільною програмою

Проаналізувавши тестові завдання з англійської мови за минулі роки, рекомендуємо звернути увагу на слова, які найчастіше вживаються в тестах на ЗНО

1 according відповідно 51 belt ремінь
2 adults дорослі 52 benefit користь
3 althougt хоча 53 beyond за
4 ancient стародавній 54 bias упередженість
5 accept приймати 55 bizarre химерний
6 adopt приймати 56 blimey ось тобі й на
7 approach підхід 57 bloom цвісти
8 acquire набувати 58 bluff блеф
9 alternate змінний 59 blurt ляпнути
10 arms зброя 60 bookworm книжковий черв”як
11 assignment завдання 61 bottom нижній
12 attend відвідувати 62 breadtb ширина
13 attract привертати 63 bribe підкуп
14 absent-mindedness неуважність 64 brief короткий
15 ability спроможність 65 certain певний
16 accident випадок 66 challenge виклик
17 accompany супроводжувати 67 cognitive пізнавальний
18 achievement досягнення 68 complete повний
19 admiralty адміралтейство 69 charity благодійність
20 admit допускати 70 chatter балаканина
21 affair справа 71 chew жувати
22 afterwards потім 72 communicate спілкуватися
23 alike однаково 73 consider вважати
24 amazing дивовижний 74 constantly постійно
25 amusement розвага 75 conversation розмова
26 annual річний 76 couple пара
27 apparent видимий 77 caffeine кофеїн
28 appeal закликати 78 capture захоплення
29 appreciate цінувати 79 case випадок

Irregular verbs by type 

No change in form Past Simple in –ght
cast cast cast bring brought brought
cost cost cost buy bought bought
cut cut cut catch caught caught
fit fit fit fight fought fought
hit hit hit seek sought sought
hurt hurt hurt teach taught taught
let let let think thought thought
put put put Vowel u in Past Simple
read read read hang hung hung
set set set stick stuck stuck
shut shut shut strike struck struck
spread spread spread swing swung swung
Vowel change in Past Simple Vowel a in Past Simple

Vowel u in Past Participle

bind bound bound begin began begun
feed fed fed drink drank drunk
find found found ring rang rung
get got got run ran run
hear heard heard sing sang sung
hold held held sink sank sunk
lay laid laid Past Participle ends in -n
light lit lit arise arose arisen
meet met met be was/were been
sell sold sold beat beat beaten
shoot shot shot blow blew blown
sit sat sat break broke broken
stand stood stood choose chose chosen
tell told told draw drew drawn
understand understood understood drive drove driven
win won won eat ate eaten
Past Tense in -t fall fell fallen
bend bent bent fly flew flown
build built built forget forgot forgotten
burn burnt burnt give gave given
deal dealt dealt grow grew grown
feel felt felt hide hid hidden
keep kept kept know knew known
learn learnt learnt lie lay lain
leave left left ride rode ridden
lose lost lost rise rose risen
mean meant meant see saw seen
send sent sent shake shook shaken
sleep slept slept show showed shown
spend spent spent speak spoke spoken
Miscallaneous steal stole stolen
become become become take took taken
come came come throw threw thrown
do did done wake woke woken
go went gone wear wore worn
have had had write wrote written
make made made  

 

 

 

lay laid laid
pay paid paid
say said said

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАННЯ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ (ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ) З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Критерії Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію

а1 – перша умова  – Умова опрацьована повністю – 2 бали
– Умова лише згадана  – 1 бал
–  Умова не опрацьована й не згадана – 0 балів
а2 – друга умова   – Умова опрацьована повністю  – 2 бали
– Умова лише згадана – 1 бал
– Умова не опрацьована й не згадана – 0 балів
а3 – третя умова   – Умова опрацьована повністю  – 2 балів
– Умова лише згадана – 1 бал
– Умова не опрацьована й не згадана – 0 балів

 1. b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті)
  Структура текстута зв’язність

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті)

2 бали: Текст укладено логічно й послідовно. З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах.
У тексті наявні сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова тощо.

1 бал: Логіка викладу частково порушена. З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах наявні частково.

0 балів: З’єднувальні елементи відсутні, робота складається з набору речень.

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий чи офіційний лист)

2 бали: Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають меті написання. У листі використовуються лексичні та граматичні структури, прийнятні для письмових висловлень приватного чи офіційного характеру. Лист оформлено відповідно до правил написання та оформлення листів у країнах, мова яких вивчалася.

1 бал: Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, наявні порушення основних вимог.

0 балів: Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні.

с. Використання лексики.

– лексична наповнюваність
– володіння лексичним матеріалом

2 бали: Продемонстровано достатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації. Можлива наявність лексичних (не більше трьох) помилок, які не впливають на розуміння написаного.

1 бал: Недостатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації.
Наявні лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих речень або абзаців

0 балів: Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий.

 1. Використання граматики

– морфологія                – синтаксис   – орфографія

2 бали: Робота не містить помилок або наявні помилки (не більше восьми), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на:
вживання числа і особи в дієслівних часових формах;

порушення порядку слів у реченні;

вживання частки to з інфінітивом;

вживання незлічуваних іменників (типу advice).

Якщо серед восьми помилок наявна помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, робота оцінюється в 1 бал

1 бал: Наявні помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (більше восьми), у тому числі грубі, що не заважають розумінню написаного.

0 балів: Велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного.

Увага!

Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримує 0 балів за критерій а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів.

Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримує 0 балів за критерій с. Використання лексики або за критерій

 1. Використання граматики,то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів.

Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 балів.
Як працювати над тестом?

 1. Для тренування навичок та вмінь читання використовуйте тексти із аутентичних джерел (іншомовних газет та журналів, навчальних посібників та зразків художньої літератури).
 2. Для формування навичок та вмінь писемного мовлення намагайтеся якомога частіше виконувати письмові роботи відповідної форми та аналізувати їх.
 3. Виконуючи завдання тесту, уважно читайте умову та ознайомлюйтесь із зразком виконання завдання даної форми. Перечитуйте всі подані варіанти відповіді і лише тоді обирайте остаточний варіант.
 4. Під час виконання завдань ви можете використовувати вільні місця в тексті, з яким ви працюєте, або вільні від тексту місця в зошиті.
 5. Завершивши роботу над завданнями у тестовому зошиті, позначте хрестиками обрані вами варіанти відповідей у бланку відповідей.
 6. Виконуючи завдання на створення власного висловлення у письмовій формі, зверніть увагу на змістове наповнення, логічний зв’язок між частинами висловлення, правильність використання лексики та граматики, а також оформлення повідомлення відповідно до формату (особистий лист, діловий лист тощо).
 7. Пам’ятайте про те, що час, відведений на виконання завдань, ви розподіляєте самостійно. Тому спочатку виконайте завдання, які не викликають у вас сумнівів, а потім перейдіть до складніших.
 8. Розрахуйте час для перенесення відповідей на бланк Ата написання тексту висловлення на бланк Б.

Information для учнів та їх батьків

«Як підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання»

 Потрібно спочатку серйозно віднестися до ЗНО і правильно вибрати спосіб підготовки.

 1. Найпростіший і одночасно найскладніший варіант – систематична серйозна, продумана самостійна підготовка. Займаючись самостійно ви можете вибрати зручний вам графік занять.
 2. В разі виникнення труднощів у розумінні структури тексту або завдань потрібно звернутися до компетентної людини (вчителя або репетитора), яка може бути компетентним саме в підготовці до ЗНО.
 3. Можливість проходження спеціально розроблених програм по підготовці до тестування на курсах, які надають якісні послуги з підготовки до проходження зовнішнього незалежного тестування. Ці курси працюють за спеціально розробленою програмою і застосовують сучасні методики з навчання, які забезпечують, до речі, індивідуальний підхід та вибір ефективних прийомів і форм навчання, працюючи в групах, що дозволяє зняти мовний бар’єр і максимально розвинути комунікативні навички.
 4. Придбайте посібники за порадою вчителя, репетитора, тому що деякі з них містять досить легкі варіанти завдань (за рівнем).
 5. Скачайте тести ЗНО попередніх років і обов’язково їх пройдіть, бажано за потрібний час – 2 години.
 6. Зареєструйтеся на пробне тестування.
 7. Тренуйтеся у написанні невеликих творів на різноманітну тематику.

Безумовно, який би варіант підготовки ви не вибрали, саме від вас більшою мірою, чим від кого-небудь іншого залежатиме результат

Пам’ятка батькам учасників тестування

 1. Не збільшуйте тривожність напередодні тестування. Дітям завжди передається хвилювання батьків. Через свої вікові особливості діти можуть емоційно «зірватися».
 2. Підбадьорте їх, хваліть за те, що вони роблять добре. Чим більше дитина боїться помилки, тим вона ймовірніша.
 3. Стежте за здоров’ям дитини, контролюйте режим підготовки.
 4. Створіть сприятливі умови для навчання дома. Стежте, щоб ніхто не заважав.
 5. Зверніть увагу на харчування. Під час інтенсивного інтелектуального навантаження необхідне вживання збалансованого комплексу вітамінів.
 6. Простежте, щоб напередодні тесту дитина відпочила.

Бажаємо всім вам успіхів!

Шаблони для написання твору з англійської мови

Підготувлено зручні шаблони на допомогу всім, хто хоче швидко та якісно підготуватись до завдання з розгорнутою відповіддю. Простіше кажучи, до твору з англійської мови. Адже для багатьох – це найскладніший етап ЗНО, де не можна вгадати чи прорахувати. Тому й готуватись до нього варто ретельніше.

Що там?

3 шаблони для написання так званого Opinion Essay (власне висловлювання за вказаною темою) та два види листів: формальний та неформальний. Структура, зв’язкові слова та вказівки – все на своїх потрібних місцях. За письмову роботу можна отримати від 0 до 14 балів. А оскільки це те завдання, до якого можна серйозно підготуватись, то не втрачайте цієї можливості. Так званий твір багатьох витягує на ЗНО з англійської!

Formal & informal letters – завантажити

Opinion Essay – завантажити

For-and-against essay – завантажити

Навчально-методичний посібник “ЗНО. Англійська мова” – переглянути

Посібники для тренування: завантажити №1

                                                              завантажити №2