з граматики

Наскільки важливо знати граматику? Ми можемо міркувати про це скільки завгодно, кожен може висловити свою думку, і навіть при тому, що думки можуть бути абсолютно протилежними, кожен при цьому виявиться абсолютно прав. «Як же таке може бути?!» – Запитаєте ви. Може. Адже у тих, хто сперечаються, може бути різний погляд на те, що таке граматика. Отож, щоб цей процес був більш цікавий почала шукати відео уроки. Ось що з цього получилось…

Is it important to know grammar? We can talk about it as much as necessary, everyone can express his or her own opinion, even though the idea may be quite the opposite, but each of you  will be absolutely right. “How can this be ?!” – You ask. It may be. Those who argue may have a different view on what the grammar is. So that this process will be more interesting I started looking for video tutorials. That’s what I found …