Письмові завдання

Piccy.info - Free Image Hosting

Письмо розглядається як графічна фіксація мовлення, точніше – тексту мовлення, при якому написання – процес такої фіксації, письмовий текст – її результат.

У навчанні письма дослідники виділяють три етапи:

  1. оволодіння графікою/ орфографією із залученням матеріалу, опрацьованого усно;
  2. засвоєння струк­турних моделей речень, властивих усній та письмовій формам спілкування, комбінування їх у мовленні;
  3. оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування.

Для кожного з етапів характерні різні типи і види вправ.

Розглянемо роль письма у навчанні усного мовлення, читання, лексики, граматики.

У навчанні лексики, граматики письмова фіксація матеріалу дає змогу:

  • створювати додаткові асоціації, що допомагають запам’ятовувати лексичні одиниці, речення, структурні зразки;
  • організовувати письмові вправи (класні та домашні), які сприяють розвиткові навичок користування лексичними та граматичними явищами;
  • повторювати матеріал, який зафіксований у зошитах учнів;
  • організовувати усні вправи, спираючись на зафіксовані в зошитах або на дошці структурні зразки, лексичні елементи.

Writing a letter games

Learn to Write a Letter Game

Story Writing

Writing Instructions

Games (British Council)